Skip to content

Pierre Ulin

Legitimerad Sjukgymnast/Ergonom
Specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi/Medicin

Välkommen till Ulin Sjukgymnastik/Fysioterapi

God kompetens med gedigen vidareutbildning och lång erfarenhet av behandling av akuta, subakuta och kroniska besvär från rörelse och stödjeapparaten.

Utöver grundutbildningen har jag universitetsstudier i Neurologi, Smärta, Akupunktur, OMT (Ortopedisk Manuell Terapi), Idrottsmedicin, Yrsel och Balans, Ergonomi och Beteendevetenskap.

Har examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT/McKenziemetoden) och Ortopedisk Medicin (OMI).

Är även utbildad i Mulligankonceptet och gått olika manipulations-utbildningar samt har en lymfterapiutbildning inom Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).

Har sedan 2014 specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Terapi/Medicin.

Avtal med Landstinget. Ingen remiss behövs. Landstingets taxor och högkostnadskort gäller.
Nuvarande taxa 250 kr.
Återbud skall ges senast 24 timmar innan besök.